Ταχύπηκτο επισκευαστικό Thrakon WRM 520

Περιγραφή

Το Thrakon WRM 520 είναι ένα ταχύπηκτο επισκευαστικό υλικό, ενός συστατικού, βάσεως τσιμέντου για σκυρόδεμα. Είναι μη συρρικνούμενο υλικό με άριστη συνάφεια με το σκυρόδεμα. Αφού αναμιχθεί με το νερό προκύπτει μια πάστα που μπορεί να εφαρμοστεί με μυστρί ή μεταλλική σπάτουλα στην προς επισκευή επιφάνεια. Αποτελείται από τσιμέντο ειδικών προδιαγραφών, πυριτικά αδρανή υψηλής περιεκτικότητας σε πυρίτιο και επιλεγμένης κοκκομετρίας, ρητίνες και ειδικά βελτιωτικά πρόσμικτα.

Εφαρμογές

 • Κατάλληλο για την αποκατάσταση ζημιών σε μπετόν που προέρχονται από κακοτεχνίες, φθορές, πρόσκρουση κλπ.
 • Κατάλληλο για την επισκευή και αποκατάσταση παλαιού και νέου, οπλισμένου ή άοπλου σκυροδέματος
 • Κατάλληλο για την προστασία οπλισμού από την οξείδωση και τη διάβρωση σε ελαττωματικά ή φθαρμένα σκυροδέματα
 • Κατάλληλο για επισκευές φθαρμένων δαπέδων, τσιμεντοκονίας και λοιπών κατασκευών με βάση το τσιμέντο
 • Κατάλληλο για την επισκευές σκαλοπατιών, στηθαίων, προκατασκευασμένων και λοιπών στοιχείων από μπετόν

Πλεονεκτήματα

 • Πήζει σε 20min
 • Γρήγορη ανάπτυξη αντοχών (24 ώρες)
 • Ισχυρή πρόσφυση στο υπόστρωμα
 • Μηδενική συρρίκνωση
 • Υψηλές αντοχές
 • Άριστη εργασιμότητα
 • Παράγεται με χαλαζιακή άμμο
 • Αντίσταση στην υγρασία και στους ατμούς
 • Αντίσταση στην γήρανση
 • Αντίσταση στα έλαια και διαλύτες
 • Μη εύφλεκτο

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Βάρος

5kg

Χρώμα

Γκρι