Ασβέστης

Ασβεστοπολτός

Περιγραφή

Ο ασβέστης χρησιμοποιείται στα τσιμεντοκονιάματα για να προσδώσει συγκολητικές ιδιότητες καθώς και αυξημένη εργασιμότητα στα τσιμεντοκονιάματα.

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Συσκευασία

Big-Bag 0,8m3, Σάκος 25kg