Γαρμπίλι

Γαρμπίλι

Περιγραφή

Γαρμπίλι κοκκομετρίας 4-16mm κατάλληλο για γενικές οικοδομικές εργασίες όπως η παρασκευή σκυροδέματος, κονιαμάτων για γεμίσματα κλπ.