Μαρμαρόσκονη Διονύσου

Μαρμαρόσκονη Διονύσου

Περιγραφή

Η μαρμαρόσκονη είναι ενα φΦυσικό λεπτόκοκκο αδρανές, προερχόμενο από το κοίτασμα μαρμάρου Διονύσου (ασβεστίτης ως κύριο ορυκτό). Κατάλληλο για την παρασκευή μαρμαροκονιαμάτων, για την εξομάλυνση σοβάδων