Περλίτης

Περλίτης για διάφορες χρήσεις

Περιγραφή

Περλίτης

Περλίτης οικοδομικής και αγροτικής χρήσης.