Isomat Deco Color

Isomat Deco Color

Isomat Deco Color To Isomat Deco Color είναι υψηλής ποιότητας ανόργανες χρωστικές που χρησιµοποιούνται για τον χρωµατισµό κονιαµάτων και σκυροδέµατος. Ιδανικές για χρωµατισµό πατητών τσιµεντοκονιών. Προστίθενται στις πατητές τσιµεντοκονίες Durocret-Deco, Durocret-Deco Flex και Durocret-Deco Finish, καθώς και σε πληθώρα άλλων κονιαμάτων, όπως οι σοβάδες Unicret-Fast, τα αυτοεπιπεδούµενα κονιάµατα Flowcret κτλ. […]

Συντάκτης lkour, πριν από