SUPER ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

1. Αντικείμενο Προωθητικής Ενέργειας. Η εταιρία με την επωνυμία «ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΣ Λ. & Β. Ο.Ε.» που εδρεύει στις Αχαρνές, Αττικής (εφεξής Διοργανωτής) διοργανώνει ηλεκτρονικά μέσω Διαδικτύου (Internet) την παρούσα προωθητική ενέργεια/διαγωνισμό στην εταιρική σελίδα της «Kouremenos.net» στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης «Instagram»   https://instagram.com/kouremenos.oe

2. Δικαίωμα Συμμετοχής στην Προωθητική Ενέργεια/Διαγωνισμό. Δικαίωμα συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια έχουν όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Εξαιρούνται οι υπάλληλοι που εργάζονται στον Διοργανωτή, οι σύζυγοί τους, καθώς και οι συγγενείς πρώτου και δευτέρου βαθμού, αυτών.

3. Διάρκεια Προωθητικής Ενέργειας. Η προωθητική ενέργεια θα διεξαχθεί από την Πέμπτη 15/12/2022 και ώρα 14.00 μέχρι την Δευτέρα 16/01/2023 και ώρα 17.00.

4. Τρόπος Συμμετοχής στην Προωθητική Ενέργεια. Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στην προωθητική ενέργεια «SUPER ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΌΣ» και να αναδειχθούν νικητές μέσα από κλήρωση, όπου 2 υπερτυχεροί θα κερδίσουν χρώματα Vitex από την σειρά Care ,αξίας 300 ευρώ προ Φ.Π.Α. έκαστος,σε όποια απόχρωση επιλέξουν. Θα πρέπει μέσω σχολίου (comment) να μας αναφέρουν το αγαπημένο τους χρώμα(δεν σχετίζεται με τις αποχρώσεις που θα χρωματιστούν τα προϊόντα) και 3 αγαπημένα τους πρόσωπα (tag) που θα διάλεγαν να τους βοηθήσουν με την μεταμόρφωση του προσωπικού ή του επαγγελματικού τους χώρου  ,στη δημοσίευση (post) της προωθητικής ενέργειας, στην εταιρική σελίδα κοινωνικής δικτύωσης στο Instagram.

Π.χ. κόκκινο @Maria @George @Eleni

Βασική προϋπόθεση, οι διαγωνιζόμενοι να έχουν κάνει like στο post του διαγωνισμού και να ακολουθούν τo προφίλ μας στο Instagram.

5. Δώρα Προωθητικής Ενέργειας. Τα δώρα δεν ανταλλάσσονται με χρήματα και αφορά μόνο χρώματα της σειράς Care της εταιρίας Vitex.Τις αποχρώσεις τις διαλέγουν οι ίδιοι οι νικητές στο εξειδικευμένο χρωματοπωλείο μας στο κατάστημά μας Λ.Αθηνών 255 και Θηβών, Αιγάλεω, Αττικής.Σε περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα επίσκεψης στο κατάστημά μας,οι νικητές μπορούν να αποστείλουν με e-mail τους κωδικούς που επιθυμούν ηλεκτρονικά στο sales@kouremenos.net .

6. Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Προωθητικής Ενέργειας και επικοινωνίας μαζί τους. Δύο νικητές,οι οποίοι θα αναδειχθούν βάσει ηλεκτρονικής κλήρωσης που θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 16/01/2023, ώρα 17.00, από τον Διοργανωτή. Ο νικητής θα ενημερωθεί με reply στην εταιρική σελίδα κοινωνικής δικτύωσης του Διοργανωτή στο Instagram, την επόμενη ημέρα (17/01/2023) και θα του ζητηθούν με προσωπικό μήνυμα (inbox) τα προσωπικά του στοιχεία (ονοματεπώνυμο), τηλέφωνο επικοινωνίας  ώστε να γίνει η ταυτοποίηση κατά την παραγγελία και παραλαβή τών χρωμάτων από το κατάστημά μας.

Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με νικητή της προωθητικής ενέργειας/διαγωνισμού, εντός χρονικού διαστήματος μιας (1) ημερολογιακής ημέρας από την ανακοίνωση του ονόματός του ή σε περίπτωση που σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κριθεί ότι η συμμετοχή του δεν ήταν έγκυρη, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του στο σχετικό δώρο, το οποίο μεταβιβάζεται στον πρώτο επιλαχόντα που έχει αναδειχθεί από την κλήρωση. Η μεταβίβαση των δώρων στους επιλαχόντες γίνεται με σειρά προτεραιότητας.

Ως «έγκυρη συμμετοχή» κατά τα ανωτέρω, νοείται, ανάμεσα σε άλλα, οποιαδήποτε συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια/διαγωνισμό για την οποία ισχύουν αθροιστικά τα κατωτέρω: α) έχει συμμορφωθεί σύμφωνα με τους παρόντες όρους, β) δεν αποτελεί, κατά την κρίση του Διοργανωτή, αυτή καθ’ εαυτή η συμμετοχή, προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής στα συστήματα του Διοργανωτή ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου.

7. Αποστολή Δώρων-Άρνηση αποδοχής των Δώρων. Ο διοργανωτής θα επικοινωνήσει με προσωπικό μήνυμα (inbox) μέσω της εταιρικής σελίδας κοινωνικής δικτύωσης στο Instagram με τους νικητές, για να τους υποδείξει αναλυτικά την διαδικασία της παραγγελίας και της παράδοσης των δώρων.

Σε περίπτωση που κάποιος από τους νικητές του Διαγωνισμού δεν επιθυμεί να αποδεχθεί το Δώρο του ή αρνηθεί να υπογράψει βεβαίωση αποδοχής αυτού ή αρνηθεί να επιδείξει δημόσιο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η ταυτότητά του, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του Δώρου.

Οι νικητές έχουν την υποχρέωση να διαλέξουν αποχρώσεις και να παραλάβουν τα δώρα που κέρδισαν έως και τις 31/01/23 .

Η παραλαβή των δώρων γίνεται από το κατάστημά μας Λ.Αθηνών 255 και Θηβών Αιγάλεω, Αττικής.Σε περίπτωση που οι νικητές αδυνατούν να παραλάβουν τα δώρα από το κατάστημά μας ή βρίσκονται εκτός Αττικής ,ο διοργανωτής μπορεί να αποστείλει τα προϊόντα στην περιοχή τους.Σε αυτή την περίπτωση τα έξοδα επιβαρύνουν τους ίδιους τους νικητές.

8. Ευθύνη Διοργανωτή. Ο Διοργανωτής δε θα ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο, είναι προσωρινώς αδύνατη η λήψη και η καταχώρηση συμμετοχής οποιουδήποτε συμμετέχοντα, από το σύστημα καταχώρησης συμμετοχών στην προωθητική ενέργεια/διαγωνισμό και η ανάδειξη του νικητή. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη του Διοργανωτή θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλείψεις του από δόλο ή βαρεία αμέλεια και σε καμία περίπτωση δε θα εκτείνεται σε τυχερά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας.

9. Προσωπικά Δεδομένα. Ο Διοργανωτής ενημερώνει ότι θα επεξεργασθεί προσωπικά δεδομένα νικητών και επιλαχόντων της προωθητικής ενέργειας/διαγωνισμού, κατά την έννοια της σχετικής ισχύουσας ευρωπαϊκής και ελληνικής νομοθεσίας και συγκεκριμένα θα συλλέξει στοιχεία ταυτοποίησης των νικητών, με αποκλειστικό σκοπό τη διεξαγωγή και υλοποίηση του σκοπού της προωθητικής ενέργειας/διαγωνισμού, δηλαδή την ανάδειξη των νικητών αυτού και την απόδοση των Δώρων σε αυτούς.

Μετά την απόδοση των Δώρων ή την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη ή παύση της προωθητικής ενέργειας/διαγωνισμού, οποιαδήποτε δεδομένα, προσωπικά ή μη, των συμμετεχόντων, των νικητών και των επιλαχόντων, καταστρέφονται.

Για τυχόν άσκηση των δικαιωμάτων των υποκειμένων των προσωπικών δεδομένων, ιδίως δικαιωμάτων πρόσβασης, τροποποίησης και αντίρρησης, οι συμμετέχοντες μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα 2160700003-2102321946 ή να αποστέλλουν σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@kouremenos.net .

10. Πληροφορίες – Παράπονα. Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με την προωθητική ενέργεια/διαγωνισμό, οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος, μπορεί να καλεί στο τηλέφωνα 2160700003-2102321946, από Δευτέρα έως Σάββατο (εξαιρουμένων αργιών), από τις 09:00 έως τις 17:00 ή να αποστείλει σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@kouremenos.net .

11. Η προωθητική ενέργεια/διαγωνισμός δε χορηγείται, δεν υποστηρίζεται και δε διεξάγεται από την πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης «Instagram», ούτε συνδέεται μαζί της με οποιονδήποτε τρόπο, ως εκ τούτου η πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης «Instagram» δε φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε απαίτηση ή αξίωση συμμετέχοντα ή οποιουδήποτε τρίτου προκύψει από την παρούσα προωθητική ενέργεια/διαγωνισμό ή σε σχέση με αυτήν.